Aanmelden

Wij richten ons op bewoners via de Wet Langdurige Zorg (WLZ, Zorgkantoren) indicaties VG-3-6, LVG1-3, aangevuld met indicaties GGZ 3-5c via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO, gemeentes). Zowel Zorg In Natura (ZIN) als Persoons Gebonden Budget (PGB).

Aanmelden en/of vragen stellen kan via:

 

Gezinshuis De Schalm

Telefoonnummer: Radboud 06-30455223 / Verena  06-13791226

E-mailadres: info@gezinshuisdeschalm.nl

 

Stichting Driestroom 

www.driestroom.nl

Driestroomloket

Telefoonnummer: 0481- 375555

E-mailadres: driestroomloket@driestroom.nl