Hoe werken wij?

De gezelligheid, huiselijkheid, rust en veiligheid die wij belangrijk vinden in ons thuis delen wij dagelijks met onze bewoners. Wij ondersteunen bewoners in hun zelfstandigheid, persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Onze ervaring is dat vanuit veiligheid ruimte ontstaat om te leren. De eerste stap voor ons is dan ook het bieden van veiligheid (door vertrouwen, nabijheid, duidelijkheid, structuur) aan de bewoners, zodat zij zich thuis voelen in De Schalm. Door samen op te trekken in het normale leven; met elkaar eten, praten, activiteiten ondernemen, bouwen wij een relatie op met onze bewoners welke gestoeld is op vertrouwen, respect, aandacht, duidelijkheid en structuur. Vanuit die relatie stellen wij samen met de bewoner (en diens netwerk/belangrijke ander) persoonlijke doelen op ten behoeve van ontwikkeling/groei en toekomstperspectief. Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden van de bewoners en zijn gewend om te denken in oplossingen. Hierbij maken wij veel gebruik van ondersteunende communicatie als foto’s, picto’s, verwijzers en hulpmiddelen als een dagplanner of agenda.

In De Schalm staat de bewoner centraal. Dit betekent dat wij ons luisterend opstellen en handelen naar de behoefte/wens van de bewoner en/of degene die hem vertegenwoordigt vanuit zijn omgeving. 

Naast de individuele ontwikkeling van de bewoner, ligt er veel nadruk op de groepsdynamica. Wij vinden het belangrijk samen activiteiten te ondernemen, te leren van en met elkaar, en elkaar te (leren) accepteren en respecteren.

De bewoners gaan overdag naar een vorm van dagbesteding of werk. Jaarlijks vindt een behandelplanbespreking plaats waarbij alle betrokkenen (bewoner en diens netwerk, begeleider werken/dagbesteding, gezinsouders wonen en gedragswetenschapper) aanwezig zijn. Er worden haalbare afspraken gemaakt over wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Deze afspraken worden vast gelegd in het "Mijn Plan" van de bewoner en twee keer per jaar geëvalueerd.  

In de dagelijkse ondersteuning maken wij met name gebruik van de methodieken; Geef me de 5, Eigen Initiatief Model (EIM) en Begeleid Ontdekkend Leren (BOL). Deze methodieken zijn toegespitst op de doelgroep. Door middel van scholing houden wij onze inhoudelijke kennisontwikkeling actueel.

Wij werken vanuit het kwaliteitssysteem van Stichting Driestroom en zijn via deze organisatie ook ISO gecertificeerd. Wij worden in ons werk ondersteund door een gedragswetenschapper en methodisch ondersteuner. Wij zijn SKJ-geregistreerd.